Tenaga Kependidikan

Nama: Normawati, S.Pd

Bidang Keahlian: Tata Boga

NIP: 196604211990032001

Gol./Jabatan: IV/a, Teknisi Laboratorium

Pangkat: Pembina

Alamat: BTN Nusa Tamarunang, Blok P/11

No. HP: 081342263959

Nama: Kasdy Kadir, S.Pd., M.Pd

Bidang Keahlian: Tata Boga

NIP: 197208152014091001

Gol./Jabatan: III/b

Pangkat: Penata Muda Tk. I

Alamat: Jl. Poros Limbung. Desa Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa

No. HP: 081342152120

Nama: Nurwana, S.Pd

Bidang Keahlian: Tata Busana

NIP: 197907052015042001

Gol./Jabatan: III c / Pranata Laboratorium Pendidikan

Pangkat: Penata

Alamat: Jl. Karaeng Loe Serro Kompleks, Harmony Serro No. 9

No. HP: 082190107013

Nama: Asra Ali, S.Pd., M.Pd

Bidang Keahlian: Operator SIA/Tata Busana

NIP: –

Gol./Jabatan: –

Pangkat: –

Alamat: Perumahan Bukit Hartaco, Blok B 35

No. HP: 085341721494

Nama: Haeril, S.Pd, M.Pd

Bidang Keahlian: Operator SIA/Tata Boga

NIP: –

Gol./Jabatan: –

Pangkat: –

Alamat: Jl. Mallengkeri Permai F. 13

No. HP: 085396957907